Thông báo

Hướng dẫn khai báo sức khoẻ y tế điện tử dành cho công dân nhập cảnh

Thực hiện theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về khai báo y tế điện tử bắt buộc với tất cả các hành khách nhập cảnh Việt Nam kể từ 6h ngày 7 tháng 3 năm 2020.

Người dân có thể truy cập vào đường link : https://tokhaiyte.vn/

Để khai báo tình trạng sức khoẻ của mình khi về nước.

Các bạn điền đầy đủ các thông tin vào đây.