Thông báo

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu thập dữ liệu 4210

Thực hện theo yêu cầu của Bộ Y tế về việc gửi dữ liệu 4210 lên cổng tiếp nhận Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế Quế Sơn yêu cầu các tuyến  xã thực hiện nghiêm túc việc chuyển dữ liệu lên cổng tiếp nhận bộ y tế.

Để sử dụng phần mềm các xã thực hiện các bước như sau:

Tải phần mềm tại đây:

Dành cho win 32: BYT_TTDL_4210_32.rar | Powered by Box

Dành cho win 64: BYT_TTDL_4210_64.rar | Powered by Box

Mở file nén vừa tải về BYT_TTDL_4210.rar, sử dụng phần mềm để giải nén file này. Sau đó, vào thư mục BYT_TTDL_4210 và chạy file BYT_TTDL_4210.exe trong thư mục đã giải nén.

Khi lần đầu chạy phần mềm, phần mềm hiển thị màn hình Đăng ký thông tin của hệ thống thu thập dữ liệu.

Gửi dữ liệu bộ y tế

Nhập mã đơn vị của bạn, tên đơn vị, người liên hệ, điện thoại, email… sau đó nhấn vào đăng ký.

Quy trình như sau:

Để gửi dữ liệu, các bạn tiến hành tạo một thư mục: Đồng bộ dữ liệu trong ổ D hoặc E tùy theo máy của bạn.

Sau khi tạo thư mục, bạn chọn vào thư mục nguồn ==> Chọn thư mục ==> Sau đó nhấn lưu và gửi.

Các bạn vào phần mềm = > Báo cáo => Xuất dữ liệu 4210 ==> Tiến hành xuất file XML

Sau khi xuất file XML bạn copy vào thư mục bạn đã tạo, dữ liệu sẽ được gửi tự động lên cổng.

Xem thêm tại đây :