Thông báo

Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 Luật BHYT theo công văn 627/BYT-BH

Ngày 27/1/2021 Bộ Y Tế đã ban hành công văn 627/BYT-BH “Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 luật BHYT”, theo đó Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB cho người tham gia BHYT tự đi KCB đúng tuyến và trái truyến như sau:

  • Theo đó thì người dân từ các tuyến xã, huyện khác tỉnh khi đến khám bệnh tại trung tâm thì chọn lý do vào viện là trái tuyến”, mức hưởng như đúng tuyến theo đầu thẻ quy định
  • Thẻ từ các bệnh viện tuyến tỉnh khi về khám tại trung tâm cũng cho lý do vào viện “trái tuyến”  Mức hưởng đúng tuyến theo đầu thẻ quy định.
  • Các thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là tyến xã hoặc tuyến huyện trong địa bàn tỉnh thì chọn lý do vào viện là “thông tuyến” mức hưởng như đúng tuyến theo quy định đầu thẻ.

Các đơn vị kiểm tra rà soát lại tất cả các trường hợp khám chữa bệnh trong tháng 5, kiểm tra lại mã lý do vào viện. Mọi thắc mắc sửa chữa lỗi xin liên hệ Phòng Kế Hoạch – Nghiệp Vụ gặp A.Trình để xử lý. ĐT: 0973733007

Xem thêm công văn

Bổ sung công văn 666/BYT-BH