Thông báo

LIÊN HỆ

Số điện thoại các khoa phòng tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn.

Mọi thắc mắc và giải đáp các lý do hành chính, thủ tục xin liên hệ phòng Tổ chức hành chính : 0235.3885483

 
STT Khoa/Phòng Số Điện Thoại
1 Giám đốc 0235.3685268
2 Phó GD Bs.Nhơn 0235.
3 Phó GĐ Bs.Phúc 0235.3885260
4 Phòng hành chính 0235.3885483
5 Phòng kế toán 0235.3885142
6 Phòng viện phí 0235.3685707
7 Phòng nghiệp vụ 0235.3885508
8 Phòng kế hoạch tổng hợp 0235.
9 Khoa khám bệnh 0235.3885140
10 Khoa hồi sức 0235.3685026
11 Khoa sản 0235.3685024
12 Khoa nội 0235.3685022
13 Khoa ngoại 0235.3685021
14 Khoa lây 0235.3685551
15 Khoa cận lâm sàn 0235.3685024
16 Khoa y tế dự phòng 0235.685.143
17 Phòng CNTT 0235.3885142

Danh sách số điện thoại các trạm y tế xã thuộc huyện Quế Sơn

 
STT TRẠM Y TẾ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 TYT Quế Xuân 1 0235.3687.101
2 TYT Quế Xuân 2 0235.3688.200
3 TYT Hương An 0235.3683.047
4 TYT Quế Cường 0235.3656.717
5 TYT Phú Thọ 0235.3657.084
6 TYT Quế Thuận 0235.656.719
7 TYT Quế Hiệp 0235.3655.922
8 TYT Quế Châu 0235.3885.227
9 TYT Quế Minh 0235.3885.623
10 TYT Thị trấn đông phú 0235.3885.006
11 TYT Quế Long 0235.3655.084
12 TYT Quê An 0235.3655.110
13 Phòng khám ĐKDQS 0235.3689.805
14 TYT Quế Xuân 2 ( Hồng ) 0122.4418.959
15 TYT Quế Xuân 2 ( Phước ) 0122.7152.034
16 TYT Hương An ( Dũng ) 0984287792
17 TYT Quế Long ( Hiền ) 0976581181
18 TYT Quế Long ( Phương ) 0974373109
19 TYT Quế An ( Trinh ) 0937526089
20 TYT Quế An ( Sơn ) 0905723239
21 TYT Quế Hiệp ( Dương ) 0975746067
22 TYT Quế Hiệp ( Thu ) 0976103317