Thông báo

Tag Archives: ứng dụng bluezone

Hướng dẫn sử dụng phần mềm BLUEZONE

Bluezone là ứng dụng cho phép bạn phát hiện những người những người bị nhiễm bệnh. Giúp bạn có thể giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc với những người cần cách ly. Cài đặt ứng dụng Bluezone có thể giúp bảo vệ bản thân và cộng đồng. Đây là ứng dụng giúp định vị vị trí, phạm vi ... Read More »