Thông báo

Tập huấn truyền thông tác hại của thuốc lá

Thực hiện theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Sở Y tế Quảng Nam thực hiện tập huấn xây dựng cơ sở Y tế không thuốc lá cho cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế Quế Sơn.

Tại buổi tập huấn nhiều cán bộ y tế hăng hái trả lời các câu hỏi của giảng viên đưa ra về tác hại của thuốc lá :

Những tác hại của thuốc lá có thể gây ra với người hút như : 

  • Vàng răng
  • Gây khó thở
  • Viêm họng
  • Đặt biệt có thể gây ung thư phổi
  • ………………

Đối với mọi người xung quanh: 

  • Cảm thấy khó chịu, hôi.
  • Nếu không quen có thể gây khó thở
  • Vẫn bị hút thuốc thụ động và vẫn có thể gây ung thư phổi nếu tiếp xúc trong môi trường quá lâu

Qua buổi tập huấn, nhiều cán bộ nhận thức hơn về tác hại của thuốc lá đối với cơ thể cũng như môi trường xung quanh. Thực hiện môi trường bệnh viện không khói thuốc, đồng thời hướng dẫn tự cai thuốc cho các cán bộ đã hút thuốc lá lâu năm.

Kết quả : Buổi tập huấn diễn ra tốt đẹp