Thông báo

Thông báo chuyển địa chỉ hệ thống phần mềm Q-OFFICE

Thực hiện theo  Công văn số 392/QTI-KHĐT ngày 24/12/2020 của sở Thông tin và truyền Thông tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Q-OFFICE cho các cơ quan.

Mục đích kết nối liên thông hệ thống văn bản giữa các đơn vị toàn tỉnh. Các đơn vị có thể gửi công văn theo đường điện thử cho nhau thay vì văn bản giấy.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm:

Đầu tiên các đơn vị truy  cập theo địa chỉ: https://trungtamytequeson.org.vn/

Click vào phần HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN tại website.

Hoặc truy cập theo đường link http://qoffice.quangnam.gov.vn

Tại giao diện phần mềm nhấn vào nút đăng nhập.

Nhập tài khoản của đơn vị bạn vào đây:

Nhấp vào mục văn bản chờ xử lý để xem văn bản mới nhất từ cổng.

Nhấp vào đây để xem thông tin tài khoản của bạn:  ==> Click

Mật khẩu mặc định của phần mềm  Syt@2020

Đăng nhập vào đây để đổi pass ==> Click

Trong quá trình sử dụng phần mềm, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ về Phòng Kế Hoạch Nghệp Vụ gặp anh Trình, Điện thoại: 0973733007