Thông báo

Tổng kết hội thi Điều dưỡng giỏi – Thanh lịch Trung tâm Y Tế Quế Sơn năm 2019

Căn cứ Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện ;

Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 455/KH-SYT ngày 01 tháng 04 năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ;
Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp  ứng xử , thái độ phục vụ người bệnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc người bệnh, thực hiện Chuẩn đạo đứcnghề nghiệp của đội ngũ điều dưỡng, y sĩ làm công tác điều dưỡng, tăng  sự  hài lòng người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng. Phát động và duy trì phong trào thi đua chăm sóc phục vụ người bệnh hướng tới tính chuyên nghiệp trong thực hành nghề  cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân.

Hôm nay Trung tâm Y tế Quế Sơn đã tổ chức Hội thi tay nghề điều dưỡng  năm 2019.

Như chúng ta đã biết công tác Điều dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động khám chữa bệnh góp phần không nhỏ trong cứu chữa bệnh hạn chế tai biến xảy ra và giúp thời gian năm viện giảm đáng kể cho người bệnh. Do vậy kỹ thuật điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh toàn diện phải được tôi luyện để nâng cao tay nghê, trở thành kỹ năng chuyên nghiệp của mỗi Điều dưỡng.

Trong Bệnh viện, Điều dưỡng chiếm vị trí trọng yếu; việc tổ chức đào tạo là nhiệm vụ thường xuyên và cần thiết bằng nhiều hình thức khác nhau, hội thi tay nghề có ý nghĩa thiết thực và là cơ hội đánh giá khả năng của đội ngũ điều dưỡng góp phần nâng cao kiến thức, tăng cường việc thực hiện các quy trình chuyên môn chuẩn mực, thành thạo,  xác  định những khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hành  để xác lập quy trình chuyên môn chuẩn phù hợp với tình hình thực tế của bệnh viện. Bên cạnh đó hội thi nhằm khen thưởng những điều dưỡng giỏi. Động viên những cá nhân tập thể có tay nghề cao tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn bệnh viện, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ban giám khảo tập trung chấm điểm

Ngoài kỹ thuật tay nghề, các điều dưỡng cần phải được trang bị đầy đủ kiến thức về chế độ chính sách y tế, quyền và nghĩa vụ của người bệnh, đạo đức nghề nghiệp, quan hệ giao tiếp ứng xử với người bệnh với đồng nghiệp, sự phối hợp trong chuyên môn nắm chắc và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của vị trí việc làm của Điều dưỡng . Vì những vị trí quan trong trên, trung tâm Y tế Quế Sơn tổ chức Hội thi Điều dưỡng năm 2019 để đội ngũ điều dưỡng làm công tác lâm sàng các khoa đều tham gia.

Hội thi tay nghề điều dưỡng là một phong trào có ý nghĩa mang lại hiệu quả cao trong khí thế thi đua học tập, rèn luyên kỹ năng với mục đích là nâng cao hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quế Sơn.

Sau thời gian  chuẩn bị chu đáo từ xây dựng kế hoạch đến khâu chuẩn bị nội dung, quy chế hội thi đến hình thức của cuộc thi từ bộ câu hỏi, đề thi đến chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ để phục vụ thi được triển khai đồng bộ và khoa học. Hôm nay Trung tâm Y tế đã chính thức tổ chức hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch năm 2019 với số lượng thí sinh là 60 /…..điều dưỡng của bệnh viện tham gia. Qua  02 ngày diễn ra cuộc thi qua các vòng (lý thuyết, thực hành, ứng xử tình huống) Ban tổ chức cùng các thí sinh đã làm việc nghiêm túc và sôi nổi nhưng rất khách quan để đáng giá trung thực khả năng của từng thí sinh,đã đạt được  kết quả  của hội thi Điều dưỡng giỏi- thanh lịch Trung tâm Y tế Quế Sơn năm 2019 như sau.

Tổng kết Ban tổ chức hội thi đã trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao trong hội thi.

Giải nhất: 1.  Nguyễn Thị Huỳnh Trang
                      Đặng Lê Mỹ Trang

Thí sinh : Nguyễn Thị Huỳnh Trang

Thí sinh : Đặng Lê Mỹ Trang

Giải nhì: Cao Thi Nguyên Trang

Giải ba: 1. Nguyễn Thị Kim Ngọc

                 Trần Thị Thương

Các Giải phụ:

Đặng Lê Mỹ Trang: đạt giải thí sinh xuất sắc vòng thi thực hành.

Cao Thị Nguyên Trang: đạt giải thí sinh xuất sắc vòng thi ứng xử

Đăng Lê Mỹ Trang: đạt giải Điều dưỡng thanh lịch.

Hội thi tay nghề điều dưỡng  giỏi, thanh lịch năm 2019 Trung tâm Y tế Quế sơn đã tổ chức thành công tốt đẹp, để lại  bài học quý báu cho công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho hiện tại và nhất là trong tương lai. Hội thi tay nghề phải  đạt được mục đích, đánh giá đúng thực chất không chạy theo thành tích để sau hội thi có kế hoạch nâng cao tay nghề, nâng cao y đức đổi mới phong cách thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh,  đó không chỉ  là nhiệm vụ của điều dưỡng  mà là của toàn thể công chức, viên chức  trung tâm Y tế Quế Sơn.

Với tinh thần đó, thay mặt trưởng ban tổ chức hội thi , tôi xin tổng kết Hội thi tay nghề điều dưỡng  giỏi, thanh lịchTrung tâm Y tế Quế sơn năm 2019 kết thúc

Kính chúc sức khỏe quý đại biểu! Chúc hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp!