Thông báo

Triển khai Nghị định 146/2018/NĐ-CP tại Trung tâm Y tế Quế Sơn

Hôm nay, đúng vào lúc 14h 00 ngày 05/12/2018 tại hội trường Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ đã đứng ra triển khai nghị định 146/2018/NĐ-CP về “Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bào hiểm y tế” cho cán bộ nhân viên y tế tại trung tâm và các đơn vị trạm y tế xã.

Tại buổi triển khai đồng chí Phan Thanh Năm đã đứng ra nhấn mạnh những điểm quan trọng trong nghị định này, những thay đổi mới của luật bảo hiểm y tế, cũng như giải đáp những vướng mắt có trong nghị định này cho cán bộ nhân viên của trung tâm biết.

Tại nghị định này nêu lên những vấn đề chính như sau:

  • Đối tượng tham gia thẻ bảo hiểm y tế
  • Mức đóng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phương thức đóng bảo hiểm của một số đối tượng
  • Mức hưởng, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
  • Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
  • Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh.
  • Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Buổi truyền đạt về nghị định diễn ra thành công, các nhân viên nắm bắt được những thay đổi mới tại nghị định này.