Thông báo

VĂN BẢN TÀI LIỆU

STT Số/Kí hiệu  Tên văn bản Ngày ban hành
1 133/KH-KHNV  Kế hoạch kiểm tra, chấm điểm hoạt động y tế xã, thị trấn năm 2017  05/10/2017
126/CV-YTDP Cv v/v tỏ chức các hoạt động hướng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 02/10/2017
18/TB-CÐ Thông báo tổ chức Trung thu năm 2017 26/09/2017
25/09/2017 V/v triển khai tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2017 25/09/2017
40/KH-YTDP Kế hoạch triển khai công tác y tế trường học năm học 2017-2018 21/09/2017
54/GM-KHNV Giấy mời tập huấn về Chăm sóc thiết yếu sơ sinh sớm (EENC) và Chăm sóc bà mẹ Kangaroo (KMC) 18/09/2017
49/BC-TTYT Báo cáo sơ bộ về việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân trên địa bàn huyện Quế Sơn 01/09/2017
01C LỊCH TRỰC LỄ 2/9/2017 01/09/2017
15/KH-CÐCS Kế hoạch tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017-2022 08/08/2017
10  39/GM-KHNV Giấy mời tập huấn nâng cao năng lực thưc hiện chương trình phòng chống bệnh Tăng huyết áp, tim mạch 25/07/2017
11  85/KH-TTYT Kế hoạch triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân điện tử 21/07/2017
12  33/YTDP Công văn tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết 13/07/2017