Thông báo

Author Archives: admin

Hỗ trợ CHECKXML 4210 phiên bản 2.0.3.5

Các tool phần mềm hỗ trợ CheckXml x86.exe Data.mdb -> lưu trữ danh mục, cấu hình Log.mdb -> lưu trữ dữ liệu kiểm tra, gởi cổng XmlViewer.exe -> tool hỗ trợ xem nội dung file xml Sendxml.exe -> tool gởi hồ sơ lên cổng giám định (Tác giả: Hoàng Mai Long) QLHS.exe -> Thống kê lỗi đã check được từ tool CheckXML exmltool.exe -> nhóm công ... Read More »

Công văn 1731/BHXH-GĐĐT ngày 18/06/2021 về chuẩn hoá danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật, báo cáo kết quả giám định BHYT

Ngày 18/06/2021 Bảo hiểm xã hội đã cho ra Công văn số 1731/BHXH-GĐĐT về việc “Chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật báo cáo kết quả giám định BHYT” NỘI DUNG Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi ... Read More »

QUYẾT ĐỊNH 7603/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ (PHIÊN BẢN SỐ 6)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ (PHIÊN BẢN SỐ 6) BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ... Read More »

Thông báo chuyển địa chỉ hệ thống phần mềm Q-OFFICE

Thực hiện theo  Công văn số 392/QTI-KHĐT ngày 24/12/2020 của sở Thông tin và truyền Thông tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Q-OFFICE cho các cơ quan. Mục đích kết nối liên thông hệ thống văn bản giữa các đơn vị toàn tỉnh. Các đơn vị có thể gửi công văn theo đường điện thử cho nhau thay vì ... Read More »

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu thập dữ liệu 4210

Thực hện theo yêu cầu của Bộ Y tế về việc gửi dữ liệu 4210 lên cổng tiếp nhận Bộ Y tế. Trung tâm Y tế Quế Sơn yêu cầu các tuyến  xã thực hiện nghiêm túc việc chuyển dữ liệu lên cổng tiếp nhận bộ y tế. Để sử dụng phần mềm các xã thực hiện các bước như ... Read More »

Hướng dẫn sử dụng phần mềm BLUEZONE

Bluezone là ứng dụng cho phép bạn phát hiện những người những người bị nhiễm bệnh. Giúp bạn có thể giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc với những người cần cách ly. Cài đặt ứng dụng Bluezone có thể giúp bảo vệ bản thân và cộng đồng. Đây là ứng dụng giúp định vị vị trí, phạm vi ... Read More »