Thông báo

Thông báo V/v mời chào giá gói thầu: Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Sơn

Thông báo V/v mời chào giá gói thầu: Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Sơn

Bài viết liên quan