Thông báo

Danh mục VTYT – Thuốc – Dịch vụ tại TTYT huyện Quế Sơn

Dưới đây là danh mục thuốc, vật tư và dịch vụ mới nhất cập nhật theo công văn mới nhất hiện nay được áp dụng cho đơn vị của mình. Mọi thay đổi sẽ được Update thường xuyên, mọi người vào xem cụ thể.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổ CNTT bệnh viện để được giải đáp cụ thể !