Thông báo

MẪU THIẾT KẾ TRUNG TÂM Y TẾ QUẾ SƠN TRONG TƯƠNG LAI

Mẫu thiết kế bệnh viện sẽ được xây mới tại Trung tâm Y tế Quế Sơn.

fullsizerender-1

Đây là mẫu thiết kế sẽ được triển khai đầu năm 2017 và dự tính đến năm 2020 sẽ đưa vào hoạt động. Đây là niềm phấn khởi cho người dân Quế Sơn và của cả các Y bác sỹ bệnh viện có được một môi trường làm việc tốt hơn.