Thông báo

LIÊN HỆ

Danh bạ điện thoại các trạm Y tế xã

Danh sách số điện thoại các trạm y tế xã thuộc huyện Quế Sơn STT TRẠM Y TẾ SỐ ĐIỆN THOẠI 1 TYT Quế Xuân 1 0510.3687.101 2 TYT Quế Xuân 2 0510.6855.200 3 TYT Hương An 0510.3683.047 4 TYT Quế Cường 0510.3607.717 5 TYT Phú Thọ 0510.3657.084 6 TYT Quế Thuận 0510.3563.240 7 TYT Quế Hiệp 0510.3655.922 8 TYT ... Read More »

Danh bạ điện thoại khoa phòng tại TTYT Quế Sơn

STT Khoa/Phòng Số Điện Thoại 1 Giám đốc 0235.3685268 2 Phó GD Bs.Nhơn 0235. 3 Phó GĐ Bs.Phúc 0235.3885260 4 Phòng hành chính 0235.3885483 5 Phòng kế toán 0235.3885142 6 Phòng viện phí 0235.3685707 7 Phòng nghiệp vụ 0235.3885508 8 Phòng kế hoạch tổng hợp 0235. 9 Khoa khám bệnh 0235.3885140 10 Khoa hồi sức 0235.3685026 11 Khoa sản 0235.3685024 ... Read More »