Thông báo

Danh bạ điện thoại các trạm Y tế xã

Danh sách số điện thoại các trạm y tế xã thuộc huyện Quế Sơn

STT TRẠM Y TẾ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 TYT Quế Xuân 1 0510.3687.101
2 TYT Quế Xuân 2 0510.6855.200
3 TYT Hương An 0510.3683.047
4 TYT Quế Cường 0510.3607.717
5 TYT Phú Thọ 0510.3657.084
6 TYT Quế Thuận 0510.3563.240
7 TYT Quế Hiệp 0510.3655.922
8 TYT Quế Châu 0510.3885.227
9 TYT Quế Minh 0510.3885.623
10 TYT Thị trấn đông phú 0510.3628.038
11 TYT Quế Long 0510.3655.084
12 TYT Quê An 0510.3655.110
13 Phòng khám ĐKDQS 0510.3689.805