Thông báo

Danh bạ điện thoại các trạm Y tế xã

Danh sách số điện thoại các trạm y tế xã thuộc huyện Quế Sơn

STT TRẠM Y TẾ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 TYT Quế Xuân 1 0235.3687.101
2 TYT Quế Xuân 2 0235.3688.200
3 TYT Hương An 0235.3683.047
4 TYT Quế Cường 0235.3656.717
5 TYT Phú Thọ 0235.3657.084
6 TYT Quế Thuận 0235.656.719
7 TYT Quế Hiệp 0235.3655.922
8 TYT Quế Châu 0235.3885.227
9 TYT Quế Minh 0235.3885.623
10 TYT Thị trấn đông phú 0235.3885.006
11 TYT Quế Long 0235.3655.084
12 TYT Quê An 0235.3655.110
13 Phòng khám ĐKDQS 0235.3689.805
14 TYT Quế Xuân 2 ( Hồng ) 0122.4418.959
15 TYT Quế Xuân 2 ( Phước ) 0122.7152.034
16 TYT Hương An ( Dũng ) 0984287792
17 TYT Quế Long ( Hiền ) 0976581181
18 TYT Quế Long ( Phương ) 0974373109
19 TYT Quế An ( Trinh ) 0937526089
20 TYT Quế An ( Sơn ) 0905723239
21 TYT Quế Hiệp ( Dương ) 0975746067
22 TYT Quế Hiệp ( Thu ) 0976103317