Thông báo

Lễ 8/3 của chị em phụ nữ TTYT Quế Sơn

Hằng năm vào ngày 8/3 Trung tâm y tế Quế Sơn cũng tổ chức lễ 8/3 cho các chị em phụ nữ trong đơn vị. Tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Nguyệt thay mặc cho lãnh đạo triển khai buổi lễ tuyên dương tinh thần các chị em phụ nữ trong đơn vị làm việc đồng thời động viên các chị em phát huy tinh thần thầy thuốc cống hiến hết mình cho nhân dân

Lễ 8/3 với chị em phụ nữ tại Trung tâm Y tế Quế Sơn