Thông báo

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TTYT QUẾ SƠN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2017- 2022

Sáng ngày 22.8.2017, TTYT Quế Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Về dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – UVBCH Công đoàn ngành Y tế Quảng Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga – chuyên viên công đoàn ngành Y tế Quảng Nam cùng đồng chí Đinh Hữu Long – HUV- Bí Thư Đảng bộ- Giám đốc TTYT Quế Sơn và 129 đoàn viên thuộc các Tổ công đoàn của Trung tâm.

Cựu chủ tịch công đoàn Trần Thanh Hài chủ trì đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Quế Sơn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công   đoàn; tập trung tuyên truyền, giáo dục đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên trong những lúc khó khăn, ốm đau.
Tham gia phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga cũng đã ghi nhận những  thành tích đạt được của Công đoàn cơ sở TTYT Quế Sơn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng yêu cầu Đại hội tập trung bầu ra BCH mới và Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế Quảng nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nga- chuyên viên Công đoàn ngành Y tế Tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo

DẠ VƯƠNG- T3G QUẾ SƠN