Thông báo

Tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn tại Trung tâm Y tế Quế Sơn

Hình ảnh tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn tại Trung tâm Y tế Quế Sơn.

tap-huan-kiem-soat-nhiem-khuan

Giảng viên Nguyễn Hoàng Tú triển khai buổi tập huấn tại đơn vị