Thông báo

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016

Ngày 12 tháng 01 năm 2017 trung tâm y tế Quế Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công đoàn năm 2016. Nhằm đánh giá công tác công đoàn năm 2016 và triển khai công tác công đoàn năm 2017.

IMG_5851

Hội nghị diễn ra thành công với sự tham dự của ban Lãnh đạo trung tâm cùng các nhân viên trưởng khoa/phòng tại bệnh viện.