Thông báo

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức người lao động năm 2017 tại trung tâm y tế Quế Sơn

Ngày 20 tháng 01 năm 2017 tại trung tâm Y tế Quế Sơn đã diễn ra hội nghị cán bộ, công chức, viên chức người lao động năm 2017.

IMG_5924

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của ban lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức bệnh viện.

Tại hội nghị, ban lãnh đạo lên đánh giá công tác làm việc năm qua, triển khai công tác năm 2017. Đồng thời giái đáp những thắc mắc, nhu cầu của nhân viên, cán bộ tại cơ quan. Khen thưởng những cá nhân có thành tích tốt năm 2016 động viên tiếp tục phát huy năm 2017..