Thông báo

Bản tin khám sức khỏe toàn dân

         Thực hiện theo kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam số 84/KH-KHNV ngày 19 tháng 7 năm 2017.  Sáng ngày 1-8-2017 trung tâm Y tế Quế Sơn đã triển khai khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn xã Quế Phú. Thời gian đợt khám từ ngày 01 đến ngày 25-8-2017.

Người dân đang chờ để xét nghiệm

Một em nhỏ đang được lấy máu để xét nghiệm

Cùng thực hiện, có sự tham gia hỗ trợ về trang thiết bị, máy móc và con người của một số Bệnh viện như: bệnh viện Thái Bình Dương, bệnh viện Trung Ương Quảng Nam, bện viện Vĩnh Đức theo chỉ đạo của Sở Y tế.

BS. Đỗ Nhơn khám tai – mũi – họng cho bệnh nhân

BS. Thành đang khám ngoại cho bệnh nhân

Mục đích của của đợt khám nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý sức khỏe toàn dân theo mô hình bác sĩ gia đình, cũng như nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của quản lý sức khỏe bằng hồ sợ điện tử. Qua đó có thể nắm được tình hình bệnh tật tại địa phương, có thể phân nhóm từng đối tượng cụ thể để theo dõi và quản lý sức khỏe.

Khi tham gia khám bệnh, mỗi người dân sẽ được cung cấp một mẫu 831/QĐ-BYT để người dân kê khai tiền sử bệnh tật trong quá khứ, cũng như các thông tin sức khỏe khác. Sau thi tiến hành siêu âm, xét nghiệm, khám tổng quát sẽ được chuẩn đoán bệnh và điền vào hồ sơ. Toàn bộ hồ sơ sau khi khám xong sẽ được các nhân viên nhập liệu vào hồ sơ điện tử để cấp trên theo dõi. Những trường hợp khám phát hiện bệnh nặng sẽ được chuyển sang điều trị hoặc giới thiệu tuyến trên để kịp thời chữa trị.