Thông báo

VĂN BẢN QUY ĐỊNH MỚI

Khẩn trương thực hiện thông báo 1135/BB-BYT 24/10/2017

Trong văn bản này, những lưu ý chỗ mục kê tiền giường. Quy định vào viện trước 12h tính 70% tiền giường, nhập viện sau 12h tính 50% tiền giường. Xuất viện trước 12h tính 50% tiền giường, xuất viện sau 12h tính 70% tiền giường. Các khoa phòng nhớ chọn các loại giường kế hoạch và thực kê, kê ... Read More »

Danh mục VTYT – Thuốc – Dịch vụ tại TTYT huyện Quế Sơn

Dưới đây là danh mục thuốc, vật tư và dịch vụ mới nhất cập nhật theo công văn mới nhất hiện nay được áp dụng cho đơn vị của mình. Mọi thay đổi sẽ được Update thường xuyên, mọi người vào xem cụ thể. Danh mục thuốc – vật tư Danh mục dịch vụ kỹ thuật Mọi thắc mắc xin liên ... Read More »