Thông báo

VĂN BẢN QUY ĐỊNH MỚI

Danh mục VTYT – Thuốc – Dịch vụ tại TTYT huyện Quế Sơn

Dưới đây là danh mục thuốc, vật tư và dịch vụ mới nhất cập nhật theo công văn mới nhất hiện nay được áp dụng cho đơn vị của mình. Mọi thay đổi sẽ được Update thường xuyên, mọi người vào xem cụ thể. Danh mục thuốc – vật tư Danh mục dịch vụ kỹ thuật Mọi thắc mắc xin liên ... Read More »