Thông báo

THÔNG BÁO: V/v mời chào giá gói thầu: Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện và khám chữa bệnh HIS trên địa bàn huyện Quế Sơn

Kính gửi các tổ chức cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin hệ thống quản lý bệnh viện và khám chữa bệnh HIS trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Bài viết liên quan