Thông báo

THÔNG BÁO: V/v mời chào gói thầu: Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Sơn