Thông báo

Thông báo khẩn ! Điều chỉnh cập nhật danh mục DVKT các khoa phòng

Thực hiện theo công văn của Bộ Y tế việc chuẩn hóa danh mục để thực hiện thanh quyết toán 100% trên phần mềm. Hiện nay, danh mục khoa phòng còn có một số thiếu sót, vì vậy các khoa phòng nhanh chóng tải các File Excel bên dưới để thực hiện việc cập nhật danh mục kỹ thuật.

Đề nghị các khoa phòng thực hiện nghiêm túc trong thời gian ngắn nhất trước ngày 19/3 này để Kịp thanh toán quý 1 năm 2017. Sau thời gian trên các khoa/phòng không cập nhật đầy đủ danh mục thì mọi vướng mắc về sau các khoa/phòng tự chịu trách nhiệm và phải có giải trình với cấp trên

Hết hạn ngày 18 tháng 3, sau thời gian trên các khoa phòng không cập nhật đầy đủ danh mục thì sau này mọi trách nhiệm các khoa phòng tự giải trình với cấp trên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ về Đ/c Trình để sớm hoàn thiện danh mục.

(Click vào chữ màu đỏ để tải file hoặc chữ download dưới file excel)

File danh mục được bảo hiểm phê duyệt : DOWNLOAD : DM_PHEDUYET_GIA_THANG7

Nếu tìm trong file DM_PHEDUYET_GIA_THANG7 mà không thấy tên danh mục khoa phòng mình thực hiện thì khoa phòng tìm tên dịch vụ theo file bên dưới và cập nhật vào các Sheets của từng khoa phòng có sẵn trong file sau đó gửi tất cả về mail : benhvienqueson@gmail.com

File danh mục theo quyết định 3465 : DOWNLOAD – DM_DVKT_QĐ_3465

Xem danh mục được bảo hiểm phê duyệt tại đây :